Tjänster
Kontrolltjänster
- Vi arbetar med alla former av kontrolltjänster där samtliga tjänster har gemensamt att rikta sig mot internt svinn och/eller kvalitetsmätning/ kvalitetsuppföljning.
Kontrolltjänster

Vi arbetar med alla möjliga former av kontrolltjänster som riktar sig mot internt svinn och kvalitetsmätning. Våra tjänster utförs åt uppdragsgivare över hela landet och vi är verksamma i landets samtliga orter.

Våra tre huvudsakliga affärsområden:

Controll

Kontrolltjänster

 • Försäljningskontroller
 • Leveranskontroller
 • Ålderskontroller
 • Bar/Nattklubbskontroller
 • Licenskontroller
 • Intern svinnutredning
 • Spaningsuppdrag/Infiltration
 • Bakgrundskontroll
 • Säkerhetsrevision
 • Kassarevision

Mystery Shopping

 • Mystery Shopping
 • Mystery Eating
 • Mystery Guest
 • Mystery Calls
 • Mystery Car Service
 • Marknadsundersökning
 • Nöjd-kund-undersökningar
 • Hotell/konferenskontroller

Bevakning

Bevakning

 • Utpasseringskontroller
 • Butikskontroller
 • Säkerhetsutbildningar
 • Uniformerad bevakning
 • Receptionstjänst
 • Uthyrning av dolda kameror

Övriga tjänster:

 • Fordonskontroller
 • Inventeringskontroller
 • Musikkontroller
 • Konsult vid konfrontation/avveckling av personal
 • Övriga behovsanpassade specialuppdrag

Kontakta oss gärna för mer information

KONTAKTA OSS
Vill ni veta mer om våra tjänster eller be om en offert, vi ringer upp er inom 24 timmar.