Mystery Shopping
Kvalitetsmätningar, undersökningar, provköp, testköp
Mystery Shopping
- En Mystery Shopping besöker uppdragsgivaren som en vanlig kund och rapporterar enligt ett frågeformulär som gemensamt utformats utifrån önskat fokus.
Mystery Shopping

Mystery Shopping är en tjänst som tillämpas av de allra flesta företag som jobbar aktivt med att kontrollera/mäta kvaliten på sina tjänster, personal och produkter.

Syfte: Löpande mäta kvalitén hos uppdragsgivare för att se t.ex vad som behöver uppmuntras och vad som behöver förbättras.

Ofta rapporteras mätningarna med sammanställning, statistik och diagram där man kan följa trenden och mäta effekten av ev. vidtagna åtgärder.

Mystery Shopping


 

Kundportal

loginrapportrapportrapportrapport

KONTAKTA OSS
Vill ni veta mer om våra tjänster eller be om en offert, vi ringer upp er inom 24 timmar.