Kunder

Några exempel på kunder

Spetskompetens
-``Varför vi valt att nischa oss mot enbart kontrolltjänster kan beskrivas kort och konkret med ett ord, som våra kunder efterfrågar: Spetskompetens!``
Kunder

Vår marknad

* Detaljhandeln / Retail

* Dagligvaruhandel

* Hotell, Restaurang, Café

* Nattklubbar

* Rederier

* Spelbolag

* Transportföretag, Flyg/Tåg/Logistik

Ledande kedjor med starka varumärken

Precont har drygt 12.000 kundobjekt över hela landet, med allt från mindre lokala verksamheter till ledande kedjor med starka varumärken.

KONTAKTA OSS
Vill ni veta mer om våra tjänster eller be om en offert, vi ringer upp er inom 24 timmar.