kontrolltjänster
- Vi arbetar med alla former av kontrolltjänster där samtliga tjänster har gemensamt att rikta sig mot internt svinn och/eller kvalitetsmätning/ kvalitetsuppföljning.
kontrolltjänster

[Provköp/Testköp/Kassakontroll]

Med fokus på kassahantering

Vår personal besöker uppdragsgivarens enheter och gör inköp av varor. De kontrollerar noga att kassapersonalen registrerar rätt belopp i kassan och tar emot betalning på korrekt sätt i enlighet med företagets regler. I vårt koncept brukar vi kombinera denna kontroll med en kvalitetskontroll som ett mervärde.

Syfte: Upptäcka och framförallt förebygga oegentligheter från personal i kassan.

Leveranskontroller

Upptäcka och förebygga avvikelser vid leveranser

Vid lagerkajen övervakas godsmottagningen till butiken. Vi kontrollerar noggrant hela försändelsen, där kvantitet och kvalitet bedöms och kontrolleras mot lämnad följesedel.

Syfte: Signalera till leverantörer att butiken ser allvarligt på medvetna såväl som omedvetna avvikelser och prioriterar högsta noggrannhet

KONTAKTA OSS
Vill ni veta mer om våra tjänster eller be om en offert, vi ringer upp er inom 24 timmar.